Armádní běhy

Vy se starejte běhat, my se postaráme o Vás

Propozice k závodu

Armádní běhy LETIŠTĚ 2017
Pro zájemce možno Propozice ke stažení: Propozice LETIŠTĚ 2017

PŘEBOR
OTEVŘENÝCH ARMÁDNÍCH BĚHŮ
„LETIŠTĚ 2017“
8. ročník

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

POŘADATEL: Velitel 14. pluku logistické podpory;

ORGANIZÁTOR: 14. pluk logistické podpory;

TERMÍN: 5. října 2017;

MÍSTO: VÚ 4854 Pardubice;

ORGANIZAČNÍ SBOR: Ředitel přeboru: plukovník gšt. Ing. Stanislav Hudeček;
Sportovní ředitel: nadrotmistr Tomáš Sova;
Hlavní rozhodčí: kapitán Mgr. Libor Wawrzacz;

PŘIHLÁŠKY: Přihlášku pro zaměstnance resortu MO je možno získat cestou těchto propozic (příloha 2 - při stažení cestou výše uvedeného odkazu), nebo je možno si ji stáhnout z Internetu na adrese http://armadnibehy.txt.cz v rubrice přihláška 2017. Pro účast v závodě je nutná řádně vyplněná přihláška s označením zadané disciplíny.
Řádně vyplněnou přihlášku zašlete v EP ve formátu MS WORD, nebo jako scan ručně vyplněné přihlášky jako přílohu na: armadnibehy@seznam.cz, do předmětu napište jméno a příjmení.
Součástí přihlášky je „Zdravotní potvrzení zaměstnanců MO“, které je nutné vyplnit ošetřujícím lékařem a odevzdat při prezentaci do závodu a to v den závodu. Zdravotní potvrzení může být psané volnou formou, se zadanými základními informacemi (např.: rtm. Věnceslav Pařez je zdravotně způsobilý absolvovat závod půlmaratónu konaný dne 5. října 2017……… datum, razítko a podpis ošetřujícího lékaře), nebo můžete využít níže uvedeného formuláře (příloha 1). Zdravotní potvrzení, které startující odevzdá při prezentaci do závodu v den konání závodu, nesmí být starší 30-ti dnů!;
Do závodu budou zařazeny pouze přihlášky přijaté do 30. září 2017 !!! včetně;

PREZENTACE: Dne 5. října 2017 od 7:00 hod. do 9:00 hod.
Závodníci se dostaví ve výše uvedeném čase na Letiště Pardubice do Posádkového klubu, k prezentaci a zároveň proběhne výdej startovních čísel;

NÁLEŽITOSTI: Účastníkům vydat cestovní příkazy;

UBYTOVÁNÍ: Pořadatel nezabezpečuje;

Ubytování je možné po osobní předchozí domluvě u vojenského ubytovacího zařízení v Pardubicích (kontakt: Vedoucí voj. ubytovny - Mgr. Súrová, tel. 973 245 958, cca 1,5 km k místu startu);

STRAVOVÁNÍ: Pořadatel nezabezpečuje (mimo občerstvení v závodě);

ÚSTROJ: Sportovní, vhodná pro běh;
Pro projížďku na In-line a kolech je POVINNÁ ochranná přilba;

ROZHODČÍ: Zabezpečí organizátor;

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Zabezpečí organizátor;

ÚČAST: Všeobecné podmínky:
Půlmaratónu se mohou účastnit všichni zaměstnanci MO
a žáci vojenských škol starší 18-ti let;
Všech dalších disciplín se mohou účastnit všichni zaměstnanci MO a žáci vojenských škol;

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Disciplíny: Půlmaratón (běh na 21.097,5m)
Start: 5. října 2017 v 10:00 hod.;
Trať: 99% asfaltová komunikace, cyklostezka;
1% místní - polní cesta, pěší stezka;
převýšení: na 6. km - silniční nadjezd - 10 m;
od 18. km – Hrad Kunětická Hora – 78 m;

Věkové kategorie:
Muži: Junioři – ti, kteří dovršili 18 let do 35 let;
Veteráni – kteří v roce konání závodu dovršili 35 let;
Ženy: bez kategorií;


Štafetový půlmaratón (běh družstev na 21.097,5 m)
Start: 5. října 2017 v 10:00 hod.;
Družstva: 1 + 3 (kapitán + členové družstva);
Trať: Identická s tratí Půlmaratónu (start spolu
s půlmaratónem);
Určení štafet: Členové štafet běží první tři úseky o vzdálenosti
5.000 m. a poslední úsek 6.097,5 m;
Kategorie: bez kategorií;

Projížďka na kolech a In – line (na 21.097,5 m)
(projížďka na kolech a kolečkových bruslích na trati půlmaratónu);
Účastníci projížďky nesmí překážet závodníkům půlmaratónu.
Start: 5. října 2017 v 9:45 hod;
Trať: Identická s tratí Půlmaratónu (start 15 min
před půlmaratónem);
Upozornění! - Na trati je úsek (2. km – 150 m) s povrchem polní cesty (dopručeno přezutí);
Kategorie: bez kategorií;

Občerstvovací stanice: přibližně na 5., 10., 14., 18. km a v cíli;
k závozu vlastních občerstvovacích lahví na občerstvovací stanice je nutné kontaktovat pořadatele při registraci;

Pro tento rok je kapacita závodu 150 startujících v půlmaratónu a 20 štafet. Kapacita projížďky na In-line bruslích a kolech je neomezená.

• Z prostoru cíle do prostoru kasáren budou startující svezeni autobusy;
• Pro svoz kol z prostoru cíle do kasáren bude vyčleněn kontejner;
• Pořadatel neodpovídá za materiální škody způsobené v průběhu závodu;


Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude 5. října 2017 ve 14:00 hod. v amfiteátru pod hradem Kunětická Hora;


Rekordní čas závodu: František Zouhar, VÚ 4339 Jince;
1:13:43

Sportovní ředitel a hlavní rozhodčí závodu si vyhrazují právo diskvalifikace a vyřazení ze závodu v případě nevhodnosti ústroje, obuvi, nebo podle individuálního posouzení stavu startujícího.
Sportovní ředitel závodu, lékař a zdravotník závodu si vyhrazují právo vyřadit ze závodu a v jeho průběhu startující, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje pokračovat v závodě, nebo by pokračování v závodě mohlo ohrozit jejich zdraví!!!


Časový harmonogram závodu
5. října 2017

7:00 – 9:00 příjezd do posádky Pardubice – Letiště (Posádkový klub), prezentace,
vyzvednutí startovních balíčků s čísly;
9:00 – 9:15 seznámení s bezpečnostními opatřeními;
9:15 – 9:30 převlečení a individuální rozcvičení startujících. Uložení osobních věcí startujících do kontejneru, které budou po startu závodu převezeny do prostoru cíle;
9:45 odjezd všech štafet na předávky - Svítkov, Rosice n. L. a Cihelna;
9:45 start projížďky na In-line a kolech;
9:45 – 10:00 seřazení závodníků před startem Půlmaratónu a Štafetového
půlmaratónu „LETIŠTĚ 2017“;
10:00 – 13:00 start a průběh závodů Půlmaratón a Štafetový půlmaratón
- běh na 21.097,5 m;
12:00 – 14:00 převlečení, odpočinek v prostoru cíle (Kunětická Hora);
14:00 vyhlášení vítězů, předání cen, ukončení závodu a svoz účastníků
do prostoru kasáren;
14:30 ukončení průběhu akce „Armádní běhy 2017“;
14:30 – 15:30 ošetření a uložení materiálu;
03.09.2017 14:35:43 | Autor: Organizační tým


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se