Armádní běhy

Vy se starejte běhat, my se postaráme o Vás

Propozice k závodu

Armádní běhy LETIŠTĚ 2017
Pro zájemce možno Propozice ke stažení: Propozice LETIŠTĚ 2017 PŘEBOR OTEVŘENÝCH ARMÁDNÍCH BĚHŮ „LETIŠTĚ 2017“ 8. ročník I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POŘADATEL: Velitel 14. pluku logistické podpory; ORGANIZÁTOR: 14. pluk logistické podpory; TERMÍN: 5. října 2017; MÍSTO: VÚ 4854 Pardubice; ORGANIZAČNÍ SBOR: Ředitel přeboru: plukovník gšt. Ing. Stanislav Hudeček; Sportovní ředitel: nadrotmistr Tomáš Sova; Hlavní rozhodčí: kapitán Mgr. Libor Wawrzacz; PŘIHLÁŠKY: Přihlášku pro zaměstnance resortu MO je možno získat cestou těchto propozic (příloha 2 - při stažení cestou výše uvedeného odkazu), nebo je možno si ji stáhnout z Internetu na adrese http://armadnibehy.txt.cz v rubrice přihláška 2017. Pro účast v závodě je nutná řádně vyplněná přihláška s označením zadané disciplíny. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete v EP ve formátu MS WORD, nebo jako scan ručně vyplněné přihlášky jako přílohu na: armadnibehy@seznam.cz, do předmětu napište jméno a příjmení. Součástí přihlášky je „Zdravotní potvrzení zaměstnanců MO“, které je nutné vyplnit ošetřujícím lékařem a odevzdat při prezentaci do závodu a to v den závodu. Zdravotní potvrzení může být psané volnou formou, se zadanými základními informacemi (např.: rtm. Věnceslav Pařez je zdravotně způsobilý absolvovat závod půlmaratónu konaný dne 5. října 2017……… datum, razítko a podpis ošetřujícího lékaře), nebo můžete využít níže uvedeného formuláře (příloha 1). Zdravotní potvrzení, které startující odevzdá při prezentaci do závodu v den konání závodu, nesmí být starší 30-ti dnů!; Do závodu budou zařazeny pouze přihlášky přijaté do 30. září 2017 !!! včetně; PREZENTACE: Dne 5. října 2017 od 7:00 hod. do 9:00 hod. Závodníci se dostaví ve výše uvedeném čase na Letiště Pardubice do Posádkového klubu, k prezentaci a zároveň proběhne výdej startovních čísel; NÁLEŽITOSTI: Účastníkům vydat cestovní příkazy; UBYTOVÁNÍ: Pořadatel nezabezpečuje; Ubytování je možné po osobní předchozí domluvě u vojenského ubytovacího zařízení v Pardubicích (kontakt: Vedoucí voj. ubytovny - Mgr. Súrová, tel. 973 245 958, cca 1,5 km k místu startu); STRAVOVÁNÍ: Pořadatel nezabezpečuje (mimo občerstvení v závodě); ÚSTROJ: Sportovní, vhodná pro běh; Pro projížďku na In-line a kolech je POVINNÁ ochranná přilba; ROZHODČÍ: Zabezpečí organizátor; ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Zabezpečí organizátor; ÚČAST: Všeobecné podmínky: Půlmaratónu se mohou účastnit všichni zaměstnanci MO a žáci vojenských škol starší 18-ti let; Všech dalších disciplín se mohou účastnit všichni zaměstnanci MO a žáci vojenských škol; II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ Disciplíny: Půlmaratón (běh na 21.097,5m) Start: 5. října 2017 v 10:00 hod.; Trať: 99% asfaltová komunikace, cyklostezka; 1% místní - polní cesta, pěší stezka; převýšení: na 6. km - silniční nadjezd - 10 m; od 18. km – Hrad Kunětická Hora – 78 m; Věkové kategorie: Muži: Junioři – ti, kteří dovršili 18 let do 35 let; Veteráni – kteří v roce konání závodu dovršili 35 let; Ženy: bez kategorií; Štafetový půlmaratón (běh družstev na 21.097,5 m) Start: 5. října 2017 v 10:00 hod.; Družstva: 1 + 3 (kapitán + členové družstva); Trať: Identická s tratí Půlmaratónu (start spolu s půlmaratónem); Určení štafet: Členové štafet běží první tři úseky o vzdálenosti 5.000 m. a poslední úsek 6.097,5 m; Kategorie: bez kategorií; Projížďka na kolech a In – line (na 21.097,5 m) (projížďka na kolech a kolečkových bruslích na trati půlmaratónu); Účastníci projížďky nesmí překážet závodníkům půlmaratónu. Start: 5. října 2017 v 9:45 hod; Trať: Identická s tratí Půlmaratónu (start 15 min před půlmaratónem); Upozornění! - Na trati je úsek (2. km – 150 m) s povrchem polní cesty (dopručeno přezutí); Kategorie: bez kategorií; Občerstvovací stanice: přibližně na 5., 10., 14., 18. km a v cíli; k závozu vlastních občerstvovacích lahví na občerstvovací stanice je nutné kontaktovat pořadatele při registraci; Pro tento rok je kapacita závodu 150 startujících v půlmaratónu a 20 štafet. Kapacita projížďky na In-line bruslích a kolech je neomezená. • Z prostoru cíle do prostoru kasáren budou startující svezeni autobusy; • Pro svoz kol z prostoru cíle do kasáren bude vyčleněn kontejner; • Pořadatel neodpovídá za materiální škody způsobené v průběhu závodu; Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen bude 5. října 2017 ve 14:00 hod. v amfiteátru pod hradem Kunětická Hora; Rekordní čas závodu: František Zouhar, VÚ 4339 Jince; 1:13:43 Sportovní ředitel a hlavní rozhodčí závodu si vyhrazují právo diskvalifikace a vyřazení ze závodu v případě nevhodnosti ústroje, obuvi, nebo podle individuálního posouzení stavu startujícího. Sportovní ředitel závodu, lékař a zdravotník závodu si vyhrazují právo vyřadit ze závodu a v jeho průběhu startující, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje pokračovat v závodě, nebo by pokračování v závodě mohlo ohrozit jejich zdraví!!! Časový harmonogram závodu 5. října 2017 7:00 – 9:00 příjezd do posádky Pardubice – Letiště (Posádkový klub), prezentace, vyzvednutí startovních balíčků s čísly; 9:00 – 9:15 seznámení s bezpečnostními opatřeními; 9:15 – 9:30 převlečení a individuální rozcvičení startujících. Uložení osobních věcí startujících do kontejneru, které budou po startu závodu převezeny do prostoru cíle; 9:45 odjezd všech štafet na předávky - Svítkov, Rosice n. L. a Cihelna; 9:45 start projížďky na In-line a kolech; 9:45 – 10:00 seřazení závodníků před startem Půlmaratónu a Štafetového půlmaratónu „LETIŠTĚ 2017“; 10:00 – 13:00 start a průběh závodů Půlmaratón a Štafetový půlmaratón - běh na 21.097,5 m; 12:00 – 14:00 převlečení, odpočinek v prostoru cíle (Kunětická Hora); 14:00 vyhlášení vítězů, předání cen, ukončení závodu a svoz účastníků do prostoru kasáren; 14:30 ukončení průběhu akce „Armádní běhy 2017“; 14:30 – 15:30 ošetření a uložení materiálu;
03.09.2017 14:35:43 | Autor: Organizační tým


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se