Armádní běhy

Vy se starejte běhat, my se postaráme o Vás

Propozice Armádních Běhů LETIŠTĚ 2018

INFORMACE K ZÁVODU 2018
PROPOZICE Přeboru PozS v půlmaratónu Otevřené Armádní běhy „LETIŠTĚ 2018“ 9. ročník I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POŘADATEL: Velitelství pozemních sil ORGANIZÁTOR: Velitelství 14. plogp TERMÍN: 4. října 2018 MÍSTO: VÚ 4854 Pardubice ORGANIZAČNÍ SBOR: ředitel přeboru: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK sportovní ředitel: por. Mgr. Václav NĚMEČEK hlavní rozhodčí: prap. Tomáš SOVA PŘIHLÁŠKY: přihlášku je možno získat z internetu na adrese http://armadnibehy.txt.cz v rubrice přihláška 2018. Pro účast v závodě je nutná řádně vyplněná přihláška s označením zadané disciplíny. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete v EP ve formátu MS WORD, nebo jako scan ručně vyplněné přihlášky jako přílohu armadnibehy@seznam.cz, do předmětu napište jméno a příjmení. PREZENTACE: dne 4. října 2018 od 7:00 hod. do 9:00 hod, závodníci se dostaví ve výše uvedeném čase na Letiště Pardubice do Posádkového klubu, k prezentaci a zároveň proběhne výdej startovních čísel. NÁLEŽITOSTI: účastníkům vydat cestovní příkazy UBYTOVÁNÍ: pořadatel nezabezpečuje Možno si individuálně zabezpečit ve vojenském ubytovacím zařízení v Pardubicích (kontakt: vedoucí voj. ubytovny - Mgr. Surová, tel. 973 245 958, cca 1,5 km k místu startu). STRAVOVÁNÍ: pořadatel nezabezpečuje (mimo občerstvení v závodě) ÚSTROJ: sportovní, vhodná běžecká obuv, pro jízdu na In-line bruslích a kolech je POVINNÁ ochranná přilba ROZHODČÍ: zabezpečí organizátor ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ: zabezpečí organizátor ÚČAST: Všeobecné podmínky: půlmaratónu se mohou účastnit všichni zaměstnanci MO a žáci vojenských škol starší 18-ti let, dalších disciplín se mohou účastnit všichni zaměstnanci MO a žáci vojenských škol. II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ DISCIPLÍNY: Půlmaratón (běh na 21.097,5m) Start: 4. října 2018 v 10:00 hod.; Trať: 99% asfaltová komunikace, cyklostezka; 1% polní cesta, pěší stezka; převýšení: na 6. km - silniční nadjezd - 10 m; od 18. km – Hrad Kunětická Hora – 78 m; Věkové kategorie: Muži: Junioři – ti, kteří dovršili 18 let do 35 let; Veteráni – kteří v roce konání závodu dovrší 35 let; Ženy: bez kategorií; Štafetový půlmaratón (běh družstev na 21.097,5 m) Start: 4. října 2018 v 10:00 hod.; Družstva: 1 + 3 (kapitán + členové družstva); Trať: identická s tratí půlmaratónu (start spolu s půlmaratónem); Určení štafet: členové štafet běží první tři úseky o vzdálenosti 5.000 m. a poslední úsek 6.097,5 m; Kategorie: bez kategorií; Jízda na kolech a In – line bruslích (na trati půlmaratónu 21.097,5 m) Účastníci projížďky nesmí překážet závodníkům půlmaratónu. Start: 4. října 2018 v 9:45 hod.; Trať: identická s tratí půlmaratónu (start 15 min. před startem půlmaratónu); Upozornění! - Na trati je úsek (na 2. km – 150 m) s povrchem polní cesty; Kategorie: bez kategorií. OBČERSTVOVACÍ STANICE: na 5., 10,5., 16,2 km a v cíli; (k závozu vlastních občerstvovacích lahví na občerstvovací stanice je nutné kontaktovat pořadatele při registraci) POZNÁMKA: pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít registraci po naplnění kapacity startujících, z prostoru cíle do prostoru kasáren budou startující svezeni autobusy pořadatele, osobní věci budou svezeny z místa startu do cíle pořadatelem, svoz kol z prostoru cíle do kasáren zabezpečí pořadatel. Pořadatel neodpovídá za materiální škody způsobené v průběhu závodu; VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 4. října 2018 po doběhu posledního závodníka. Nejpozději ve 14:00 hod. v amfiteátru pod hradem Kunětická Hora. Sportovní ředitel a hlavní rozhodčí závodu si vyhrazují právo diskvalifikace a vyřazení ze závodu v případě nevhodnosti ústroje, obuvi, nebo podle individuálního posouzení stavu startujícího. Sportovní ředitel závodu, lékař a zdravotník závodu si vyhrazují právo vyřadit ze závodu a v jeho průběhu startující, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje pokračovat v závodě, nebo by pokračování v závodě mohlo ohrozit jejich zdraví. REKORDNÍ ČAS ZÁVODU: František Zouhar, VÚ 7935 Jince; 1:13:43 ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU: 7:00 – 9:00 hod. příjezd do posádky Pardubice – Letiště (Posádkový klub), prezentace, vyzvednutí startovních balíčků se startovními čísly; 9:00 – 9:15 hod. seznámení s bezpečnostními opatřeními; 9:15 – 9:30 hod. převlečení a individuální rozcvičení startujících. Uložení osobních věcí startujících do kontejneru, které budou po startu závodu převezeny do prostoru cíle; 9:45 hod. odjezd všech štafet na předávky - Svítkov, Rosice n. L. a Cihelna; 9:45 hod. start projížďky na In-line bruslích a kolech; 9:45 – 10:00 hod. seřazení závodníků před startem Půlmaratónu a Štafetového půlmaratónu „LETIŠTĚ 2018“; 10:00 – 13:00 hod. start a průběh závodů Půlmaratón a Štafetový půlmaratón (21.097,5 m); 12:00 – 14:00 hod. převlečení, odpočinek v prostoru cíle (Kunětická Hora); 14:00 hod. vyhlášení vítězů, předání cen, ukončení závodu a svoz účastníků do prostoru kasáren; 14:30 hod. ukončení průběhu akce „Armádní běhy 2018“ 14:30 – 15:30 hod. ošetření a uložení materiálu. Přeboru se mohou zúčastnit jen osoby fyzicky zdatné bez zdravotních omezení!
04.09.2018 10:16:51 | Autor: sovič


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se